MYSIA ULTRA TRAIL® | MYSIA ULTRA | MYSIA ULTRA PATİKA KOŞUSU | BURSA

MYSIA ULTRA TRAIL

MYSIA ULTRA TRAIL

MYSIA ULTRA TRAILTarihçe

..Mysia Ultra Trail'in tüm parkurunun sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanında zengin bir tarihi geçmişe de ev sahipliği yapmaktadır. 

Antik çağda, Anadolu'da Bithynia ile Mysia arasında sınır kabul edilen Ryndakos Çayı'nın (Orhaneli Çayı) oluşturduğu göl üzerinde bir kent vardı: Apollonia ad Ryndacum.

Kente Apollonia adının, Kraliçe Apollonis onuruna, Bergama Kralı II. Attalos tarafından verildiği söylenmekteyse de bu ad, Luwi dilindeki Apa (su), ull (çalılık) ve wana (tanrı) sözcüklerinin birleşmesinden gelmektedir. Aslında Apollonia, Apollon tapınaklarının bulunduğu yerlere verilen ortak bir ad ve antik çağda Anadolu'da Apollonia adlı dokuz kent olduğu biliniyor. Gölyazı, Ryndakos Çayı kıyısında kurulduğu için 'ad Ryndacum' tamlamasıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Antik çağdaki Apollonia ad Ryndacum adı, süreç içinde Apolyont ve Türkçe'de Abulyond'a dönüşmüştür.

Nilüfer'in en eski ve yoğun tarihsel kalıntılarla dolu yerleşim yerlerinden biri olan Apollonia ad Ryndacum'un M.Ö. IV. yüzyılda kurulduğu belirtilmekte, M.Ö. I. yüzyıldan itibaren de yazılı kaynaklarda adından söz edilmektedir. M.Ö. I. yüzyıla tarihlenen Apollonia ad Rhyndacum sikkeleri de bölge tarihine ilişkin veriler sunmaktadır.

Apollonia ad Ryndacum, Roma döneminde bir süre Adramittion'a (Edremit) bağlı 11 kentten biri olarak görülürken, bir süre de Kyzikos'a (Edincik) bağlı olduğu bilinmektedir. M.S. 117-138 yıllarında saltanat süren İmparator Hadrianus, Bithynia gezisi sırasında kente uğramış ve bu gezi anısına kenti çevreleyen kale bedeninin kapısına bir yazıtaşı konulmuştur. Roma döneminde de kent adına para basılmıştır.

Bizans döneminde başlangıçta Bithynia Piskoposluğu'na bağlı kalan kent, daha sonra Nicomedia (İzmit) ve kısa bir süre de Kios (Gemlik) Piskoposluğu'na bağlanmıştır. 

Osmanlılar, 1302'de Bafeum Savaşı'nı kazanınca Lopadion'a (Uluabat) sığınan Kite Tekfuru'nu kovalayarak ilk kez Apollonia ad Ryndacum önlerine gelmişler; kaçak tekfurun teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varılması üzerine geri çekilmişler, sadece gölde bulunan Alyos Adası'nı ele geçirmekle yetinmişlerdir. Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Aygutalp'in oğlu, Osmanoğullarının ilk ünlü denizcisi Kara (Emir) Ali tarafından fethedilen adanın ele geçirilmesiyle Apollonia ad Ryndacum'un, göl ayağındaki Lopadion'la ve de dolayısıyla Bizans ile doğrudan bağlantısı kesilmiş oluyordu.

Osmanlı döneminde Hristiyan nüfusun ağırlıkta olduğu, ancak Hristiyan ve Müslüman Osmanlı yurttaşlarının bir arada yaşadıkları Apollonia ad Ryndacum'un adı, halk arasındaki söylemle Apolyont'a dönüşmüştür.

HIZLI İLETİŞİM

Tüm Soru Önerilerinizi Bize İletebilirsiniz